Việc làm tại Nagoya - Nhật Bản

Đăng lúc: Thứ T5 - 14/08/2014 03:51

(Hoa Anh Đào) - Thông tin việc làm tại Nagoya

1.Tên cửa hàng :  Resutoran Ba – Garu – ba    (レストランバー ガルーバ)


Nội dung công việc :  Nhân viên phục vụ .
Mức lương : Từ 950 Yên / 1 giờ đến 1050 Yên / 1 giờ .
Thời gian làm việc :  Từ 14 giờ đến 01 giờ sáng hôm sau .
Địa chỉ : 3-22-4 Ei   , Naka – Ku , Nagoya – Shi  (名古屋市中区栄3-22-4)
Số điện thoại liên lạc : 052-251-6155


2. Tên cửa hàng :  Manmatsu Dera  (万松寺BAR)Nội dung công việc : Nhân viên phục vụ  .
Mức lương : Từ 850 Yên /1 giờ   .
Thời gian làm việc :  Từ 18 giờ  đến 03 giờ sáng hôm sau .
Địa chỉ :  3-30-40 Oosu , Naka – Ku , Nagoya  – Shi 
 (名古屋市中区大須3-30-40  )
Số điện thoại liên lạc : 052-269-1407


3. Tên cửa hàng :  Buronkobiri  - Narumi  – Ten (ブロンコビリー 鳴海店)Nội dung công việc :  Nhân viên phục vụ bàn  và Nhân viên phục vụ bếp .
Mức lương : Từ 900 Yên /1 giờ đến 1188 Yên / 1 giờ .
Thời gian làm việc :  Từ 10 giờ  đến 01 giờ  sáng hôm sau .
Địa chỉ :   1-80 Horagai  , Midori  – Ku , Nagoya – Shi 
 (名古屋市緑区ほら貝1-80)
Số điện thoại liên lạc : 052-877-0041

Ý kiến bạn đọc