Một số thống kê so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đăng lúc: Thứ T2 - 18/11/2013 12:07

(Hoa Anh Đào) - Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có nhiều nét văn hóa và phong tục khá tương đồng, tuy nhiên sự khác biệt về tốc độ phát triển các lĩnh vực khác dẫn đến những điểm khác nhau về mức độ sống, đời sống,...

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có nhiều nét văn hóa và phong tục khá tương đồng, tuy nhiên sự khác biệt về tốc độ phát triển các lĩnh vực khác dẫn đến những điểm khác nhau về mức độ sống, đời sống,... Hoa Anh Đào xin đưa ra một số so sánh tổng hợp và sưu tầm được để các bạn tham khảo và tìm hiểu.Thống kê số lượng học sinh Việt Nam xin tư cách lưu trú gần đây :
  • Kỳ tháng 7 / 2011 ~ tháng 7 / 2012 :

  • Kỳ tháng 10 / 2013 ~ tháng 10 /  2012 :

Ý kiến bạn đọc