học viên giáo dục quốc tế

  • DU HỌC NHẬT BẢN 2014 - HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NISHINIHON
    Học viện giáo dục quốc tế Nishinihon được thành lập vào năm 1992 tại thành phố Fukuoka thuộc phía Nam Nhật Bản. Tại Nishinihon bạn không chỉ được học tập để có những kiến thức cần thiết hỗ trợ tích cực cho việc học cao hơn mà còn có được những trải nghiệm thú vị với cuộc sống nơi đây.
    Đọc tiếp